پاترناليزم

پاترناليزم

مبحثي که داريم بيشتر از اينکه آموزشي باشه ، دستورالعمليه . دستورالعمل کاري مديران در کانون . ادامه مطلب

مسجد (قسمت اول) آشنایی با کار کردهای مسجد

مسجد (قسمت اول)  آشنایی با کار کردهای مسجد

مسجد (قسمت اول)

آشنایی با کار کردهای مسجد

اگر چه هدف اصلی بنای مسجد، ایجاد مکان خاصی برای عبادت و راز نیاز با خداوند متعال است و علت نامگذاری آن به مسجد آن است که جایگاه سجده و تواضع در پیشگاه خداوند متعال است؛ اما نباید از جنبه های دیگر مسجد غافل گردید. ادامه مطلب

کارکردهای فرهنگی

کارکردهای فرهنگی

کارکردهای فرهنگی

پس از نقش عبادی و آموزشی، نقش فرهنگی در بین دیگر نقشها و کارکردهای مسجد، دارای بیش ترین اهمیت می باشد. ادامه مطلب

کارکرد اخلاقی

کارکرد اخلاقی

کارکرد اخلاقی

درطول تاریخ کلاس های ویژه اخلاق [فردی، اجتماعی، خانواده و…] در اوقات تعطیل و فراغت عمومی توسط علمای گذشته درمساجد برگزار می شده است. ادامه مطلب

کارکرد اجتماعی

کارکرد اجتماعی

کارکرد اجتماعی

اساس دین اسلام بر اجتماعی بودن قرارگرفته است تا انسان را از زندگی فردی و عزلت برهاند. به همین جهت می بینیم اسلام عزلت و تنهایی را همرا با راز و نیاز در میان جمع، آن هم درمسجد جامع مورد سفارش قرار می دهد که همان برنامه اعتکاف است. ادامه مطلب

کارکردهای تبلیغی

کارکردهای تبلیغی

کارکردهای تبلیغی

هدف از تبلیغ، رشد و افزایش معرفت دینی مردم و آشنا کردن آنان برای ادای وظایف دینی و اسلامی می باشد. با رجوع به سیره تبلیغی رسول خدا (ص) مشخص می شود که ایشان سه نوع مرکز تبلیغی داشته اند: ادامه مطلب

کارکرد رسانه ای

کارکرد رسانه ای

کارکرد رسانه ای

یکی از نیازهای مهم بشر، وسایل ارتباطی است تا انسانها را از اخبار مهم مطلع ساخته و آنان را در حوادث به یاری یکدیگر طلبیده و از حمله دشمنان آگاهی داده، آنان را آماده دفاع نماید. ادامه مطلب