درس چهاردهم: مراد از «الذّينَ اَنعمتَ علَيهِم، مَغضُوب علَیهِم و ضّالّین»

درس چهاردهم:  مراد از «الذّينَ اَنعمتَ علَيهِم، مَغضُوب علَیهِم و ضّالّین»

ادامه مطلب

درس سیزدهم: موارد استعمال صراط و سبيل در قرآن و فرق بين آن دو

درس سیزدهم:  موارد استعمال صراط و سبيل در قرآن و فرق بين آن دو

ادامه مطلب

درس دوازدهم: نكاتي درباره صراط مستقيم

درس دوازدهم:  نكاتي درباره صراط مستقيم

ادامه مطلب

درس یازدهم: معناي صراط و پيمودن صراط مستقيم

درس یازدهم:  معناي صراط و پيمودن صراط مستقيم

ادامه مطلب

درس دهم: اقسام عبادت و شرايط كمال آن

درس دهم:  اقسام عبادت و شرايط كمال آن

ادامه مطلب

درس نهم: انسان در پيشگاه خدا

درس نهم:  انسان در پيشگاه خدا

«بسمه تعالی»

درس نهم:

انسان در پيشگاه خدا

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

تنها تو را مى‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏جوئيم. ادامه مطلب

درس هشتم: معناي مالكيت و تقسيم آن به حقيقي و اعتباري

درس هشتم:  معناي مالكيت و تقسيم آن به حقيقي و اعتباري

«بسمه تعالی»

درس هشتم:

معناي مالكيت و تقسيم آن به حقيقي و اعتباري

ملك نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، يك نوع اختصاص مخصوص است كه بخاطر آن اختصاص، ادامه مطلب

درس هفتم: ايمان به رستاخيز ، دومين پايگاه

درس هفتم:  ايمان به رستاخيز ، دومين پايگاه

« باسمه تعالی»

درس هفتم:

ايمان به رستاخيز ، دومين پايگاه

در اينجا به دومين اصل مهم اسلام يعنى قيامت و رستاخيز توجه مى‏كند و مى‏گويد: ادامه مطلب

درس ششم: اثر تکرار صفت رحمت و معنای عبادت

درس ششم:  اثر تکرار صفت رحمت و معنای عبادت

«باسمه تعالی»

درس ششم:

اثر تکرار صفت رحمت و معنای عبادت ادامه مطلب

درس پنجم: جهان غرق رحمت بی منتهای اوست

درس پنجم:  جهان غرق رحمت بی منتهای اوست

«باسمه تعالی»

درس پنجم:

جهان غرق رحمت بی منتهای اوست ادامه مطلب