روحيه تكليف‌مداري و مسئوليت‌پذيري

روحيه تكليف‌مداري و مسئوليت‌پذيري

براي آنكه بتوان با يقين، معرفت، شهود و استدلال كافي وارد برنامه فعال‌سازي و احياي مساجد شيعه در دوره آخرالزمان يا همان جريان صالحين شد، ابتدا لازم است كه روحيه رسالتمندي، مسئوليت و تكليف را در خود زنده كنيم؛ چراكه انسان، مكلّف و مسئول آفريده شده است و منشأ اين مسئوليت و تكليف، همان ايمان به خدا و بندگي رحمان است. ادامه مطلب