جذب و نگهداشت جوانان و نوجوانان در مجموعه های فرهنگی

جذب و نگهداشت جوانان و نوجوانان در مجموعه های فرهنگی

جذب و نگهداشت جوانان و نوجوانان در مجموعه های فرهنگی

اعطای مسئولیت به اعضاء ادامه مطلب

کادرسازی تشکیلاتی در حلقه صالحین

کادرسازی تشکیلاتی در حلقه صالحین

کادرسازی تشکیلاتی در حلقه صالحین

 

ایراد:

یکی از مهمترین نقایص کار خیلی از مربیان و مدیران فرهنگی ، ادامه مطلب

کادر سازی امام خمینی(ره) برای انقلاب از زبان امام خامنه ای

کادر سازی امام خمینی(ره) برای انقلاب از زبان امام خامنه ای

کادر سازی امام خمینی(ره) برای انقلاب از زبان امام خامنه ای

سؤال: تشکیل یک حکومت اسلامی، طبیعتاً کار ساده‌ای نیست؛ ادامه مطلب

کادر سازی در بیان رهبری

کادر سازی در بیان رهبری

کادر سازی در بیان رهبری

کادرسازی یکی دیگر از کارها است. آینده مال شما است؛ در آینده شماها میتوانید سهم بسزایی در به وجود آوردن و اهدا کردن کادرهای شایسته و صالح به نظام عمومی کشور و نظام مدیریّت کشور داشته باشید. ادامه مطلب

میزان ارتباط اعضا با کادر مجموعه و کنترل این ارتباط

میزان ارتباط اعضا با کادر مجموعه و کنترل این ارتباط

میزان ارتباط اعضا با کادر مجموعه و کنترل این ارتباط

ارتباط اعضای حلقه با کادر و مجموعه، مسئله‌ای است که به تناسب هر فرد و ویژگی‌های جسمی و روحی و خانوادگی وی متفاوت است؛ ادامه مطلب