پاسخ به سؤال “در حلقه ها چه بگوییم؟”

پاسخ به سؤال “در حلقه ها چه بگوییم؟”

پاسخ به سؤال “در حلقه ها چه بگوییم؟”

مربیان تربیتی همواره برای طرح مباحث آموزشی در گروه ، با دو سؤال اساسی مواجه اند: ادامه مطلب

رصد تربیتی

رصد تربیتی

فقط مشورت و ارتباط موثر وظیفه شما سرگروه محترم نیست بلکه رصد تربیتی نیز جزء وظایف شماست. نمی توان گفت ما در حال تربیت فردی هستیم ولی فقط هفته ای یکبار او را می بینیم و تمام. نه این که نشد تربیت. ادامه مطلب

ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیر کلامی

از آنجا که برقراری ارتباط از دو راه کلامی و غیر کلامی میسر است، مهارت های ارتباطی به دست آمده از قرآن و سیره معصومان(ع) را در دو دسته کلامی و غیر کلامی تقسیم بندی نموده ایم. ادامه مطلب

مفهوم ارتباط

مفهوم ارتباط

مفهوم ارتباط

روابط بین فردی، از مهم ترین مولفه های زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. هیچ یک از توانمندی های بالقوه انسان،جز در سایه روابط بین فردی رشد نمی کند. ادامه مطلب

برنامه ریزی

برنامه ریزی

در تمام کارها برنامه ریزی داشته باشید

این کلام ارجمند و گوهربار جزء بیست اصل مدیریت و رهبری از منظرگاه حضرت علی(علیه السلام) می باشد. پس شما هم باید برای مدیریت و رهبری گروهتان برنامه ریزی داشته باشید، هدف گذاری داشته باشید. ادامه مطلب